ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
(Στάθμευση με την ώρα)

Τιμή

Μέχρι 30 λεπτά

2€

Μέχρι 1 ώρα

4€

Μέχρι 2 ώρες

6€

Μέγιστη ημερήσια χρέωση

9€

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ

  • Με απόδειξη αγοράς από συνεργαζόμενα καταστήματα και επιχειρήσεις του Σταθμού, αξίας 3€ και πάνω, κερδίζετε 50% έκπτωση την πρώτη ώρα!

Μέγιστη ημερήσια χρέωση €9.

  •  Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ανακοινώνονται στο χώρο του Σταθμού και στην ιστοσελίδα του με τις προσφορές.
  •  Η έκπτωση αυτή δεν δίδεται εφόσον η συνεργαζόμενη επιχέιρηση έχει δώσει κουπόνι δωρεάν στάθμευσης (μίας ώρας έως 4 ωρών).

Οι εκπτώσεις / προσφορές δεν συνδυάζονται.