ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ
“ALSOS WEEKDAYS”
Πακέτο: Δευτέρα-Παρασκευή (απεριόριστες ώρες)
Μηνιαία τιμή (€): 90
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ
“ALSOS UNLIMITED”
Πακέτο: Κάθε μέρα (απεριόριστες ώρες)
Μηνιαία τιμή (€): 120
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ
“ALSOS WEEKDAYS & SATURDAYS”
Πακέτο: Δευτέρα-Σάββατο (απεριόριστες ώρες)
Μηνιαία τιμή (€): 100
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ
“ALSOS VIP”
Πακέτο: Κάθε μέρα (απεριόριστες ώρες) σε άνετες θέσεις με εύκολη πρόσβαση για μεγάλων διαστάσεων οχήματα
Μηνιαία τιμή (€): 150
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ
“ALSOS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ”
Πακέτο: Ειδική τιμή για οχήματα με πινακίδες ΦΙΛΠΑ / Αντίκες και οχήματα με κατατεθειμένες στην Εφορία πινακίδες
Μηνιαία τιμή (€): 70