• Σύστημα φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων
  • Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο, χρήση φωτιστικών σωμάτων LED χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
  • Λαμπτήρες T5 Energy Saver
  • Εξοικονόμηση νερού – WC.
  • Πλυντήριο αυτ/των, με βιοδιασπώμενα υλικά καθαρισμού πλυντηρίου αυτ/των
  • Εύκολα προσβάσιμα σημεία ανακύκλωσης, χαρτιού / πλαστικού / γυαλιού, αναλωσίμων κ.λ.π.
  • Bike sharing, για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλη την πόλη