ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ
“ALSOS FAMILY”
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης
Πακέτο: Ειδικές τιμές για οικογένειες με περισσότερα από ένα αυτοκίνητα
Μηνιαία τιμή (€): ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ
“ALSOS PREPAYMENT”
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ θέσεων στάθμευσης
Πακέτο: Μειωμένες τιμές στα μηνιαία προγράμματα με προείσπραξη μισθωμάτων για 1 έως και 2 έτη.
Μηνιαία τιμή (€): ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ
“ALSOS BUSINESS”
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης
Πακέτο: Ειδικές τιμές για τις επιχειρήσεις της περιοχής με περισσότερα από ένα αυτοκίνητα, αλλά και για τους πελάτες τους
Μηνιαία τιμή (€): ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ
 “ALSOS 7 DAYS” ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης
Πακέτο: Καλύπτει ανάγκες για ολιγοήμερη στάθμευση 7 ημερών, με μειωμένο ημερήσιο κόστος. Το πρόγραμμα αφορά συνεχόμενες  ημέρες στάθμευσης
Τιμή (€): 40
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ
“ALSOS 15 DAYS” ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗ των θέσεων στάθμευσης
Πακέτο: Καλύπτει ανάγκες για ολιγοήμερη στάθμευση 15 ημερών, με μειωμένο ημερήσιο κόστος. Το πρόγραμμα αφορά συνεχόμενες  ημέρες στάθμευσης
Τιμή (€): 70